Thank you...

24 Jul '05 - 17:11 | Jeroen | default | two comments, already |

Moblog post

En jawel... Dag 3 op North Sea...

10 Jul '05 - 07:57 | moblog | default | Only one comment |

Moblog post

NSJ dag 2.... Als u heel goed kijkt ziet u Jan Akkerman.

09 Jul '05 - 11:57 | moblog | default | No comments yet |

Moblog post

Beetje druk bij nsj....

08 Jul '05 - 10:09 | moblog | default | No comments yet |

Moblog post

Berend Botje...

02 Jul '05 - 03:40 | moblog | default | No comments yet |
Leering's Log
Ter Leering ende Vermaak